1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest NERDS.FAMILY Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000968726, posiadająca numer NIP: 6762616352 i REGON: 521847463 (dalej jako: „ NERDS.FAMILY ” lub “ My ”). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, ponieważ przekazujesz nam swoje dane w zaufaniu i na nich opierają się usługi, które oferujemy. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane przez nasz serwis - jak je zabezpieczamy i wykorzystujemy.
 • 1. UŻYTKOWNICY NASZEGO SERWISU

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu dostępnego pod adresem https://nerds.family   (dalej jako: „ Serwis ”).

  Zakładając konto, zawierasz z nami umowę i stajesz się użytkownikiem Serwisu (dalej jako: „ Użytkownik ”). W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej z Tobą umowy oraz w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, jak i podatkowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: “ RODO ”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" ) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze" ).

 • 2. POZOSTAŁE OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZ SERWIS

  Przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszego Serwisu (są to tzw. dane eksploatacyjne). 

  Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego identyfikatora określającego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu informatycznego, z którego korzystasz (tj. adresu IP), datę i czas serwera, informacji o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy do przeglądania naszej strony używasz laptopa czy telefonu) oraz miejsca, z którego łączysz się z naszym serwerem. Możemy wykorzystywać te informacje do celów badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania Serwisem.

  Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią" ). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

 • 3. KONTAKT

  Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z nami.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które podajesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią" ). „Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Twoich danych osobowych" w tym przypadku jest możliwość kontaktowania się przez nas z Użytkownikami Serwisu i odpowiadania na pytania zadawane przez osoby zainteresowane działaniem Serwisu.

 • 4. MARKETING BEZPOŚREDNI

  Jeśli uważamy, że możemy Ci pomóc naszymi usługami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Przetwarzanie jest zatem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, czyli nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Tobie informacji handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących NERDS.FAMILY (na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego jest jednak art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią" ).

  Zgodnie z motywem 47 RODO: " Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ." Taki uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy istnieje istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest właśnie takim powiązaniem między osobą wyrażającą zgodę a administratorem danych, o którym mowa w motywie 47 RODO. Fakt wyrażenia przez Ciebie zgody na powyższe cele marketingowe oznacza, że masz uzasadnione podstawy, aby oczekiwać, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w takich celach.

  Masz prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, zarówno pierwotnego, jak i dalszego - w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - NERDS.FAMILY nie może już przetwarzać Twoich danych w takich celach.

  Masz również prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych i kontaktów marketingowych w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • 5. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu lub rozwiązaniu umowy jest nasz uzasadniony interes polegający na archiwizacji korespondencji w celu zapewnienia możliwości udowodnienia określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią" ).

 • 6. PLIKI COOKIES 

  Przetwarzamy całkowicie anonimowe dane każdego Użytkownika Serwisu, które charakteryzują sposób korzystania przez niego z naszego Serwisu (są to tzw. dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczne odczytanie unikalnego identyfikatora określającego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystasz (tj. adresu IP), a także daty i godziny serwera, informacji o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy przeglądając nasz Serwis korzystasz z laptopa czy z telefonu) oraz miejsca, z którego łączysz się z naszym serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. Logi serwera są jedynie materiałem pomocniczym wykorzystywanym do administrowania Serwisem. 

  Jak prawie wszystkie strony internetowe i aplikacje, używamy plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytane przez nasz system teleinformatyczny.

  Pliki cookies pozwalają nam:

  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;
  2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu;
  3. korzystać z narzędzi analitycznych;
  4. korzystać z narzędzi marketingowych, w tym narzędzi dokonujących profilowania w rozumieniu RODO.

  Podstawą prawną dla punktu 1 i 2 powyżej jest nasz uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

  Podstawą prawną dla punktu 3 i 4 powyżej jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

  Stosowane przez nas pliki cookies nie zbierają od Ciebie żadnych danych osobowych. Dane anonimowe są całkowicie wystarczające do celów wymienionych powyżej. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe z innych powodów (np. masz konto w naszym Serwisie i tam przekazałeś nam swoje dane), nie łączymy ich w żaden sposób z anonimowymi danymi uzyskanymi za pomocą plików cookies. Powinieneś jednak wiedzieć, że możemy połączyć niektóre dane, które zbieramy o Tobie (np. informacje o Twoich interakcjach z naszym Serwisem) z innymi informacjami, które posiadamy i wykorzystać je do naszych własnych celów, w tym celów marketingowych.

  Zgoda na pliki cookies

  Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie zostaniesz poinformowany o używaniu plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies we wszystkich celach wymienionych powyżej. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w zakresie punktów 3 i 4 powyżej (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem). 

  Zawsze możesz wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, jak również wielu innych stron internetowych wykorzystujących pliki cookies. Zgoda na stosowanie plików cookies może być niezbędna do prawidłowego korzystania z Twojego konta w serwisie (pliki cookies pozwalają oprogramowaniu naszego serwisu „widzieć”, że jesteś zalogowany i zachować ciągłość sesji, gdy przechodzisz między podstronami). 

  Własne pliki cookie i pliki cookie podmiotów trzecich

  Pliki cookies można podzielić na własne i pochodzące od podmiotów trzecich. Jeśli chodzi o własne pliki cookies, to wykorzystujemy je w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu oraz umożliwienia prawidłowego korzystania z kont (utrzymanie sesji). Serwis NERDS.FAMILY, jak większość dzisiejszych serwisów internetowych, korzysta z funkcji dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

  Analiza i statystyka

  Na podstawie uzasadnionego interesu używamy plików cookies do śledzenia statystyk strony internetowej, takich jak liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej użytej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. 

  Co ważne, nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec, usuwając pliki cookie i zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rezygnacja z plików cookies zazwyczaj dotyczy tylko konkretnej przeglądarki - oznacza to, że te same działania trzeba będzie podjąć w przypadku każdej innej przeglądarki, z której korzystasz na tym samym lub innym urządzeniu.

  Możesz również skorzystać z narzędzi, które pozwalają na zbiorcze zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek, które pozwalają na kontrolę plików cookies. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który pozwala na odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania informacji o odwiedzonych stronach i pobranych plikach w historii przeglądarki. Z reguły pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane po zamknięciu wszystkich okien otwartych w trybie incognito.

  Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, jak również wielu innych stron internetowych korzystających z plików cookies.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
 • 1. UŻYTKOWNICY SERWISU

  1. nazwa użytkownika / imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. wizerunek (np. umieszczony na zdjęciu profilowym Użytkownika),
  4. dane związane z innymi aplikacjami powiązane z kontem Użytkownika (np. Github, Discord),
  5. informacje rozliczeniowe i szczegóły płatności (w tym dane przetwarzane przez aplikację Stripe),
  6. historia aktywności Użytkownika w Serwisie (odpowiedzi na zadania, podpowiedzi udzielane innym użytkownikom, informacje o postępach i reakcjach Użytkownika itp.),
  7. historia korespondencji Użytkownika z NERDS.FAMILY.
 • 2. UŻYTKOWNICY I INNE OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZ SERWIS

  1. adres IP urządzenia,
  2. rozdzielczość ekranu urządzenia,
  3. typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia),
  4. system operacyjny i typ przeglądarki,
  5. położenie geograficzne (tylko kraj),
  6. preferowany język (język interfejsu urządzenia),
  7. ruchy myszki (ruchy, położenie i kliknięcia),
  8. naciśnięcia klawiszy,
  9. odnośny adres URL i domena,
  10. odwiedzone strony,
  11. data i czas serwera,
  12. lokalizacja urządzenia końcowego, z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
  13. znaczniki UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik
  14. identyfikatory internetowe, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.
 • 3. OSOBY, KTÓRE SIĘ Z NAMI KONTAKTUJĄ

  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres e-mail,
  4. inne dane osobowe, które ewentualnie mogą zostać zawarte przez nadawcę w wiadomości.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

 • AKADEMIE NASZYCH ZAUFANYCH PARTNERÓW

  Jeżeli weźmiesz udział w akademiach prowadzonych przez naszych zaufanych partnerów w Serwisie to przekażemy im informacje na Twój temat. Jeżeli do danej akademii prowadzona jest rekrutacja to zaufany partner prowadzący daną akademię może otrzymać od nas również informacje na temat Twojego udziału w rekrutacji i osiągniętych przez Ciebie wyników.

 • REKRUTACJE NASZYCH ZAUFANYCH PARTNERÓW

  Jednym z celów Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom odnajdywania nowych szans zawodowych. Następuje to m.in. poprzez:

  1. publikowanie w Serwisie ofert pracy przez naszych zaufanych partnerów (więcej informacji znajdziesz tutaj: https://nerds.family/job_offers),
  2. zapraszanie przez zaufanych partnerów wybranych uczestników biorących udział w akademiach organizowanych w Serwisie do kontaktu i uczestnictwa w prowadzonych przez nich procesach rekrutacyjnych.

  W obu wyżej wskazanych przypadkach administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Twoim udziałem w rekrutacji jest konkretny zaufany partner. W tym przypadku podmiot prowadzący daną rekrutację udostępni Ci swoją politykę prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Jeśli któryś z naszych zaufanych partnerów podejmie wobec Ciebie jakiekolwiek działania, których sobie nie życzysz, prosimy o natychmiastowy kontakt przez e-mail: [email protected]

  Niektóre z opisanych powyżej operacji mogą wiązać się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w których nie obowiązuje RODO. Zawsze jednak dzieje się to w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące odpowiednią ochronę Twoich praw i wolności.

 • USŁUGI ZEWNĘTRZNE WSPIERAJĄCE NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

  Prowadząc naszą działalność korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych.

  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe zewnętrznemu dostawcy: (i) usług hostingowych i systemów mailingowych, (ii) usług IT, (iii) dostawców usług płatniczych, (iv) usług księgowych, prawnych, doradczych i konsultingowych.

  Niektóre z opisanych powyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w których nie obowiązuje RODO. Zawsze jednak dzieje się to w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące odpowiednią ochronę Twoich praw i wolności.

  Może się również zdarzyć, że będziemy musieli ujawnić Twoje dane osobowe organom administracji państwowej upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. organom podatkowym, urzędom, sądom).

 • HEROKU

  Powierzamy przetwarzanie danych osobowych firmie Heroku w celu przechowywania danych na ich serwerach. Heroku jest usługą oferowaną przez Salesforce.com, Inc. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez tego dostawcę i wyborem NERDS.FAMILY, dane osobowe są przetwarzane w centrach danych zlokalizowanych w Europie. Polityka prywatności Heroku jest dostępna pod adresem: https://www.salesforce.com/company/privacy/

 • GITHUB

  Aby prawidłowo korzystać z naszej Usługi, musisz posiadać konto w serwisie Github. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Github jest GitHub, Inc. lub GitHub B.V. (dla osób spoza Ameryki Północnej). Polityka prywatności Github jest dostępna pod adresem: https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement

 • DISCORD

  Podczas korzystania z naszej Usługi część komunikacji może być prowadzona na Discordzie. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Wielkiej Brytanii, Discord Netherlands BV jest administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem usług Discord. Dla wszystkich innych osób administratorem danych osobowych jest Discord Inc. Polityka prywatności Discorda jest dostępna pod adresem: https://discord.com/privacy

 • STRIPE

  Korzystamy ze Stripe - usługi przetwarzania płatności online i platformy do zarządzania nimi. Wiąże się to z przetwarzaniem danych o wybranej przez Ciebie metodzie płatności, w tym np. informacji o użytej karcie płatniczej. W przypadku większości usług Stripe to Stripe, Inc, spółka macierzysta z USA działająca na podstawie prawa amerykańskiego lub Stripe Payments Europe, Limited (SPEL), spółka irlandzka działająca na podstawie prawa irlandzkiego, jest administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe gromadzone i przetwarzane w związku z usługami Stripe. Jeśli znajdujesz się poza Ameryką (np. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Szwajcaria lub Wielka Brytania, kraje położone w regionie Azji i Pacyfiku (APAC)), SPEL jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Niektóre usługi przetwarzania płatności oferowane przez SPEL to usługi, które mogą być świadczone wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usług płatniczych lub instytucję pieniądza elektronicznego. W takim przypadku SPEL i lokalny podmiot regulowany przez Stripe (zdefiniowany jako ten, który jest licencjonowany, upoważniony lub zarejestrowany przez Lokalny Urząd Nadzoru) będą działać jako współadministratorzy Twoich Danych Osobowych. Więcej o różnych podmiotach, przez które działa Stripe, można przeczytać tutaj: https://stripe.com/en-pl/privacy-center/legal#which-stripe-entities-are-involved . Polityka prywatności Stripe dostępna jest pod adresem: https://stripe.com/en-pl/privacy

 • INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

  W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, jeżeli Komisja Europejska nie wydała decyzji o odpowiedniej ochronie danych osobowych dla tych państw (art. 45 RODO), administrator danych osobowych podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Obejmują one m.in. standardowe klauzule umowne unii europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, opieramy przekazanie danych na wyjątkach określonych w art. 49 RODO, w szczególności w oparciu o wyraźną zgodę lub konieczność przekazania danych w celu wypełnienia warunków umowy lub wykonania działań poprzedzających umowę . Podstawą prawną przekazania danych do USA jest - o ile nie zaznaczono inaczej - zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, dla którego nie wydano decyzji o odpowiedniej ochronie danych osobowych lub odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizy oraz że nie będzie możliwe zagwarantowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą.

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • 1. UŻYTKOWNICY NASZEGO SERWISU

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do naszej współpracy (tak długo, jak będziemy prowadzić dla Ciebie konto w Serwisie), a w stosownych przypadkach po tym czasie przez czas potrzebny do wypełnienia obowiązków podatkowych oraz okres niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z łączącą nas umową.

  Ponadto, jeżeli przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub umowy, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania tych uprawnień, aby w razie potrzeby móc Ci pomóc w tym zakresie.

 • 2. PLIKI COOKIES

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do momentu zakończenia ich stosowania. Możesz to zrobić poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce.

 • 3. KONTAKT

  Dane osobowe podane w celu kontaktu z nami będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa.

 • 4. INNE PRZYPADKI

  Przetwarzanie Państwa danych na podstawie zgody trwa do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W jaki sposób umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci szereg przywilejów, które pozwolą Ci mieć wpływ na to, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych przypadkach możesz wstrzymać ich przetwarzanie.

Jeśli jesteś osobą, do której ma zastosowanie RODO, prawa te obejmują:

 • 1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (uregulowane w art. 15 RODO)

  Artykuł 15

  Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

  • 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   1. cele przetwarzania;
   2. kategorie odnośnych danych osobowych;
   3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  • 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
  • 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  • 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • 2. Prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

  Artykuł 16

  Prawo do sprostowania danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • 3. Prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

  Artykuł 17

  Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)

  • 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.).
  • 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  • 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
   1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
   4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
   5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

  Artykuł 18

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  • 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
  • 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 • 5. Prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

  Artykuł 20

  Prawo do przenoszenia danych

  • 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • 6. Prawo do sprzeciwu (uregulowane w art. 21 RODO)

  Artykuł 21

  Prawo do sprzeciwu

  • 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  • 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
  • 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  • 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Jeśli nie jesteś osobą, do której ma zastosowanie RODO, prawa te obejmują wszystkie prawa przyznane Ci na mocy obowiązujących w Twoim kraju przepisów o ochronie danych osobowych.
 • W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, prosimy o kontakt z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, z którego po raz pierwszy skontaktowaliśmy się z Tobą, lub na adres: [email protected].

7. Skarga do organu nadzorczego

 • Jeżeli jesteś osobą, do której RODO ma zastosowanie zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 • W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - skargę można złożyć m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres:  [email protected] , bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) można uzyskać również na stronie internetowej:  https://uodo.gov.pl/
 • Aby skontaktować się z innym organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych dostępną pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

8. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy

 • Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niektóre dane są nam również niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości ). Niepodanie Twoich danych uniemożliwi niestety zawarcie i realizację umowy.

9. Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe

 • Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie (w tym w sposób zautomatyzowany). 

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne oraz dane związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie podlegają jednak profilowaniu w rozumieniu przyjętym w RODO). Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, poprzez dedykowane narzędzia i strony internetowe, mogą podlegać profilowaniu w rozumieniu RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowanie naszych ofert, produktów i usług do Twoich preferencji. Pozostałe dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
Go back to main page